Konference pro lepší angličtinu

Meet. Share. Inspire

Jižní Čechy, na rozdíl od jiných krajů, nejsou pravidelným cílem organizátorů jazykových konferencí pro pedagogy. Ti z nás, kteří touží po čerstvých informacích a inspiraci pro svou práci, pak musí cestovat do vzdálenějších měst. Proto jsme se ve spolupráci s řadou vyučujících, Cambridge University Press and Assessment, Gymnáziem J.V. Jirsíka, nakladatelstvím Lingea, Místní akční skupinou Rozkvět a pod záštitou náměska hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Pavla Klímy, rozhodli založit novou tradici: Konferenci pro lepší angličtinu s podtitulem "Meet. Share. Inspire". 

Srdečně vás zveme na její první ročník!

Cíle

Cílem konference je podpora vyučujících anglického jazyka na základních a středních školách v jižních Čechách, sdílení a předávání zkušeností a postupů ve výuce a vzájemná inspirace pedagogů.  Konference je založena na principu sdílení “best practice”, kdy jednotlivá témata prezentují přímo vyučující pomocí přednášek a seminářů ve formátu praktických dílen na základě zkušeností ze své praxe a rozvíjí je v diskusi s účastníky. 

závěrečná zpráva ke stažení

Témata

Rozvoj kompetencí

Rozvoj porozumění, čtení, psaní a mluvení u studentů je jedním z klíčových úkolů výuky. Na konferenci se tomuto tématu, včetně výuky on-line, věnuje několik seminářů na třech stupních škol. 

Přechod mezi stupni

Jaké jsou výzvy přechodu mezi jednotlivými stupni škol pro studenty i vyučující? Jak si s nimi poradit? Program nabízí semináře pro 1. a 2. stupeň a krátký pohled na výuku v zahraničí.

Podpora výuky

Výukové materiály, digitální podpora a nástroje, které mohou vyučující využít ve své praxi. 
V průběhu akce budou k dispozici partneři konference ke konzultacím.

Přednášející

Kliknutím na fotografii zobrazíte profil přednášejícího.

Andrew Donaldson
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Darren Perrett
Mgr. Dagmar Šimková
Mgr. Vladimír Vlášek
Mgr. Markéta Šulistová

Mgr. Františka Lutterová
Mgr. Marcela Vostřáková

Galerie

Prezentace ke stažení

Soubor prezentací najdete v knihovně Evropského centra jazykových zkoušek v sekci "Konference a webináře" ve spodní části stránky. Stránka se otevře v novém okně. 

Prezentace ke stažení

Program

Pokud se vám program nezobrazuje v celé šířce, můžete jej horizontálně posunout.

Semináře jsou rozděleny na základě vhodnosti pro jednotlivé stupně.  Pro podrobnosti klikněte na název semináře.

(A)

Semináře vhodné pro 1. stupeň.

(B)

Semináře vhodné pro 2. stupeň.

(AB)

Semináře vhodné pro 1. a 2. stupeň.

(C)

Semináře vhodné pro 3. stupeň.

(ABC)

Semináře vhodné pro všechny stupně.

8:30 - 9:00 Prezence
9:00 - 9:10 Zahájení
9:15 - 9:40 (ABC)
Co nás čeká a nemine. Strategie školství 2030+ 
PhDr. M. Procházka, Ph.D.
Celodenní paralelní program
Učebnice a materiály, Cambridge University Press and Assessment

9:50 - 10:35 (AB)
Adaptace žáků 6. tříd na 2. stupeň základní školy
PhDr. M. Procházka, Ph.D.
(C)
Z A2 na C1, rozvoj jazykových kompentencí na 3. stupni
Mgr. D. Šimková
(ABC)
Real English Skills for Life. Mapping CEFR levels and Cambridge English exams.
Darren Perrett
Celodenní paralelní program
Elektronické materiály, Lingea
10:45 - 11:30 (AB)
Adaptace žáků 6. tříd na 2. stupeň základní školy
PhDr. M. Procházka, Ph.D.
(C)
Z A2 na C1, rozvoj jazykových kompentencí na 3. stupni 

Mgr. D. Šimková
(ABC)
Real English Skills for Life. Mapping CEFR levels and Cambridge English exams.
Darren Perrett

(ABC)
Digitální jazyková laboratoř.
 
Mgr. V. Vlášek
Celodenní paralelní program
Nabídka učebnic, ILC
11:40 - 12:25 (B)
Rozvoj jazykových kompetencí na 2. stupni ZŠ, na A2 v 7. třídě
Mgr. M. Vostřáková

(A) 
Angličtina zábavně online na 1. stupni ZŠ. Tipy, triky, aktivity.
 
 Mgr. M. Šulistová
(C)
Jazykový certifikát jako náhrada maturity

Ing. M. Bébrová, Mgr. F. Lutterová
(ABC)
Connect with me! How to transform online English into offline results!
 
A. Donaldson

Celodenní paralelní program
ELEC, zkoušky a kvalifikace
12:25 - 13:15 Polední přestávka
13:15 - 14:00 (ABC)
Let's talk about progression (from A2 to B2).
Charles Stewart

14:10 - 14:55 (B)
Rozvoj jazykových kompetencí na 2. stupni ZŠ, na A2 v 7. třídě
Mgr. M. Vostřáková
(A)
Angličtina zábavně online na 1. stupni ZŠ. Tipy, triky, aktivity.
 
Mgr. M. Šulistová
(ABC)
Zkoušky Cambridge English na základních a středních školách - spolupráce a zkušenosti

Ing. M. Bébrová

(ABC)
Connect with me! How to transform online English into offline results! 

A. Donaldson
(ABC)
Digitální jazyková laboratoř.

Mgr. V. Vlášek

15:00 - 15:30 Závěr

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Partneři

Nad touto akcí převzal záštitu náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma.

Registrace

Pro účast na konferenci a v jednotlivých seminářích je nutná registrace a úhrada konferenčního poplatku. 

Kapacita konfere​​​​nce: 80 osob
Konferenční poplatek: 200,- Kč (úhrada bankovním převodem)
Místo konání: Gymnázium J. V. Jirsíka, F. Šrámka 23, Č. Budějovice
Datum a čas: 7.5. 2022, 8:30 - 15:30

Instru​kce

Po kliknutí na tlačítko "Přechod k registraci" budete přesměrováni na přihlašovací stránku. Zde se, prosíme, zaregistrujte do samotné konference a všech seminářů, o které máte zájem. Jelikož se v jeden časový slot koná více seminářů, prosíme, věnujte pozornost času zahájení, aby nedošlo k registraci do několika seminářů ve stejný čas.

Kapacita seminářů je omezena, bez registrace nelze zaručit místo.

přechod k registraci

Místo konání

Gymnázium J.V. Jirsíka
Fráni Šrámka 1193/23, České Budějovice

Pořadatel

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Mlýnská 172/2
370 01  České Budějovice
www.elec.eu

Dotazy? Napište nám

Děkujeme. Vaše zpráva byla odeslána.
Ajaj. Něco se nepovedlo. Pošlete nám, prosíme, raději e-mail na "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.". Děkujeme.

Matt Siegel

Matthew Siegal has been teaching English for a number of years and has worked as a teacher in schools, businesses and universities in Poland, Laos and the UK. Since 2015 he has been a regular speaker at events for teachers in Northern and Central Europe.  He is a Delta qualified teacher of English and particularly enjoys tackling the higher level Cambridge English exams: B2 First, C1 Advanced and C2 Proficiency exams both with his students and with fellow teachers. He also works as a Course Director of a summer language school at Stonyhurst College in the UK. He spent a number of years working as a Senior Teacher and In-house Teacher Trainer at International House. He has delivered training sessions to teaching professionals from a range of institutions and who deal with students from a variety of countries and backgrounds. 

Markéta Šulistová

Učitelka 1. stupně ZŠ a anglického jazyka, maminka dvou dětí. Od roku 2018 působí na ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích. Specializuje se a velmi ráda učí anglický jazyk v 1. – 5. třídě ZŠ. Volný čas tráví nejraději se svým manželem a dětmi

Miroslav Procházka

Působí na katedře pedagogiky a psychologie, PF JU. Odborně se zaměřuje na předškolní a sociální pedagogiku, na problematiku prevence rizikového chování, výchovnou roli učitele, v neposlední řadě i na témata z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a teorie výchovy. Je členem řídícího výboru České pedagogické společnosti a Hnutí spolupracujících škol R, pracuje v České asociaci pedagogického výzkumu a v Asociaci institucí vzdělávání dospělých, je členem redakčních rad v časopisech Sociální pedagogika, Konteksty Pedagogiczne, Bulletin of South State Ural University. Je autorem monografie Sociální pedagogika a další odborných studií.

(Převzato z https://www.pf.jcu.cz/structure/management/prochazka.php)

Marcela Vostřáková

Marcela Vostřáková je zkušená učitelka základní školy se silnou orientací na výsledek. Vede jak standardní výuku anglického jazyka, tak přípravu na jazykové zkoušky na úrovních Pre A1 – B2. Její zkušenosti se zkouškovou přípravou jí umožňují začlenit prvky přípravy na zkoušky do běžných školních hodin a více se soustředit na kritické aspekty výkonu studenta směrem k dosažení úrovně CEFR. Od roku 2014 je členkou týmu učitelů Evropského centra jazykových zkoušek.

Getting our students actively engaged in speaking English in our classes can sometimes be challenging. With the ever-present reality of having to prepare them for an official English exam, speaking is an area many teachers address, but rarely are speaking skills taught in conjunction with a speaking task. In this interactive workshop, we will focus on identifying the various speaking skills needed across the levels A2-C1 and looking at some practical activities we can use in our classrooms to teach them in order to better prepare our students to take an official Cambridge English Exam (Key, Preliminary, First, and Advanced Exams).

V kratším úvodním vstupu budou představeny klíčové prvky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, které se projeví ve fungování škol a při každodenní práci pedagogů. 

Středoškolští vyučující angličtiny se nezřídka setkávají se situací, kdy do prvních ročníků nastupují studenti s rozdílnou úrovní jazyka. Tyto studenty je pak nutno dovést k maturitě minimálně do úrovně B1, na gymnáziích pak ještě o úroveň až dvě výše. Jak se k těmto výzvám postavit a jaké postupy zvolit pro rozvoj kompetencí? V interaktivním semináři se touto problematikou bude zabývat Mgr. Dagmar Šimková z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích. 

Od podzimu minulého školního roku umožňuje MŠMT nahradit profilovou část maturity z jazyka jazykovou zkouškou. O podmínkách nahrazení, benefitech pro školu i studenty a přípravných materiálech budou společně hovořit Ing. M. Bébrová a Mgr. F. Lutterová.

Are international language exams just proof of proficiency or can they help in other ways? Darren Perrett of Cambridge English University Press and Assessment will present how Cambridge exams are linked to the competences described in the CEFR and that exam preparation actually means the development of real skills according to the internationally defined standards. 

Learning English should be fun and enabling a student to get the most out of your lessons and keep coming back for more, requires planning and preparation. With technology that's harder than it might seem. But there are tips and tricks that every teacher should know, regardless of the age of their students. Join me and I'll share what I've learnt about teaching online over the past 10 years.

Spolupráce mezi školami a Evropským centrem jazykových zkoušek. Jaké jsou přínosy pro partnerské školy a studenty? Jaké jsou důvody k jazykovým zkouškám na prvním, druhém i třetím stupni? O motivaci ke zkouškám u studentů a možnostech spolupráce se školami, včetně příkladů dobré praxe, bude hovořit Ing. Michaela Bébrová v otevřeném semináři s prostorem pro konzultace.

Nebojme se učit online! Aktivity, nápady, pomůcky a hry v online hodinách, včetně předávání zpětné vazby. Výuka očima vyučujícího i očima dětí. O tom všem bude hovořit Mgr. Markéta Šulistová, nadšená, oblíbená a kreativní vyučují angličtiny na prvním stupni. 

Úroveň A2 již v sedmé třídě. Jakým způsobem přivádí zkušená vyučující angličtiny, Mgr. Marcela Vostřáková, své žákyně a žáky na jazykovou úroveň obvyklou až u deváťáků? V tomto semináři se dozvíte jaké volí postupy a materiály pro výuku, s jakými výzvami se setkává a jak jim čelí. 

Dagmar Šimková

Vystudovala FF Univerzity Palackého v Olomouci a již více než 30 let vyučuje angličtinu na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Působila jeden rok na střední škole v USA, kde učila angličtinu (ESOL) v třídách s různorodou kulturní skladbou. Má zkušenosti s výukou žáků 12-19 let i dospělých. Zaměřuje se na zapojování postupů CLIL do výuky.

Darren Perrett

After years of teaching English in Ukraine and the Czech Republic, where he qualified as IELTS and Cambridge English examiner, Darren returned to Britain to work directly with the University of Cambridge holding various management positions in Assessment. Today he is finishing his doctoral studies at the University of Leeds and has become the Senior Business Performance Manager responsible for the EMEA region with Cambridge University Press and Assessment. 

Františka Lutterová

Františka Lutterová zastupuje nakladatelství Cambridge University Press and Assessment v České republice. Celou svou profesní kariéru zasvětila rozvoji  a podpoře výuky angličtiny na českých i zahraničních školách.  Specializuje se na výuku angličtiny  starších žáků, studentů a dospělých. Společně  s vedením a marketingovým oddělením v  Cambridge podporuje rozvoj  vzdělávání učitelů a  vývoj vhodných učebnic pro české školy. Ve volném čase ráda sportuje a podniká cesty za poznáním.

Andrew Donaldson

Andrew is an educator and people enabler. Born in South Africa, Andrew has lived and worked across 4 continents as a teacher, a trainer and as an education specialist, with more than 10 years using online technology in education.

Diskusní seminář bude věnován problematice a případům podpory žáků 6. tříd při přechodu z 1. na 2 stupeň základní školy, utváření společných pravidel a podpory pozitivního klimatu ve třídě. 

Mgr. Vladimír Vlášek

Zapálený učitel angličtiny na jihu Čech. Po dokončení studia na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity si vyzkoušel mnohé. Pestrou a rozmanitou výuku v jazykové škole nebo jaké to je z pohledu vyučujícího na Jihočeské univerzitě. Od roku 2018 si užívá živou, radostnou a vděčnou práci s dětmi a teenagery na Gymnáziu J.V. Jirsíka. Nyní věnuje svou pozornost moderním technologiím ve výuce cizího jazyka, školí kolegy z partnerských škol a hledá další způsoby, jak výuku udělat ještě zajímavější a jak ve svých žácích budit lásku k předmětu. Kromě angličtiny vyučuje také občanskou výchovu, staví nový dům, miluje metal, hraje na basovou kytaru a doma na něj s manželkou čekají tři čivavy a kocourek.

Přejete si vyzkoušet, jaké možnosti nabízí výuka cizích jazyků s využitím moderních technologií? Už jste měli možnost setkat se s jazykovou laboratoří Robotel? Přijďte si prožít na vlastní kůži, jak vypadá vzorová hodina z pohledu studenta. Po praktické ukázce jste zváni k diskuzi, kde se pokusíme zodpovědět všechny Vaše dotazy.

Charles Stewart

Charles Stewart has been working in the ELT field for over ten years, teaching ESL, speaking at various ELT conferences around the Czech Republic and writing and delivering teacher training in several countries around the world. Throughout his teaching career, Charles has been fortunate to teach all levels, both young learners and adults. However, over the last few of years, his focus has been drawn more towards teaching young learners, both general English for Primary ages, and B2 and C1 exam preparation classes for secondary aged students. Consequently, Charles is heavily involved in the Young Learners Department at the British Council in Prague, where he currently lives and works, and teaches Exam preparation at a local Czech gymnázium.